Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


Declaració del Comitè Executiu del Partit dels i les Comunistes de Catalunya davant l'11 de setembre
Estem patint una crisi global del capitalisme, a la qual Catalunya no es pot sostreure. Ha entrat en crisi un model que es demostra incapaç d'aconseguir el benestar  de les persones i la llibertat dels pobles.
Els comunistes i les comunistes catalans aspirem a una Catalunya plenament lliure, una Catalunya Nació entesa com a l'aspiració sobirana de la majoria del nostre poble, i volem construir aquest anhel basant-nos en les aspiracions de les classes treballadores i populars.
El nostre concepte d’identitat nacional és molt diferent del de la burgesia conservadora, Catalunya ‘és’, en la mesura que preservem la cohesió social i desenvolupem el poder popular plenament democràtic.
Alguns dels aspectes centrals de la posició del PCC sobre la qüestió nacional són plenament vigents en el debat d’aquest 11 de Setembre del 2012.
 
Si plantegem i defensem l'hegemonia de la classe treballadora, aquesta no es podrà aconseguir sense la incorporació plena del catalanisme popular per desenvolupar un projecte atractiu per al conjunt del poble de Catalunya, projecte que de forma medul·lar per a nosaltres és ocupat per les preocupacions socials i econòmiques.
La classe treballadora s'unifica i enforteix com a classe al mateix temps que desenvolupa la construcció nacional sota un paraigua popular, democràtic i participatiu. Aquesta construcció pot donar a la nació una caracterització antiimperialista, no centralista, solidària i internacionalista i amb plena capacitat de relació entre iguals amb altres pobles d'Espanya, d'Europa i del Món.

La nostra visió de participació, o no, en un Estat propi o compartit està en funció de la voluntat i els interessos d'aquesta majoria ciutadana que podem expressar com a poble en què al centre participa la classe treballadora, que ha d'expressar a mig i llarg termini un projecte emancipatori que va molt més enllà dels estats (ja siguin el francès, l'espanyol o el català).
 
Nosaltres volem desenvolupar l'autogovern de la nació catalana.  Per dos motius: el primer, perquè tenim el dret democràtic de fer-ho i, el segon, perquè objectivament la classe treballadora i amb ella el poble de Catalunya han caracteritzat l'opressió històrica que ha desenvolupat l'oligarquia terratinent i centralista espanyola, que ha anat convertint avui en una oligarquia financera aliada amb expressions del tardo i neo franquisme, que tenen un projecte conservador i centralista que ha fet i fa encara molts pactes històrics amb part de la burgesia catalana.
Per tant, el desenvolupament de marcs d'autogovern és una forma d'afrontar la lluita de classes a Espanya, ja que nosaltres defensem aquest autogovern sota uns paràmetres d'aprofundiment de la democràcia política i social i objectivament la lluita dels pobles d'Espanya que aspiren a més autogovern és aliada de les lluites socials i econòmiques de la classe treballadora espanyola i del conjunt dels pobles d'Espanya.
 
Comitè Executiu
Partit dels i les Comunistes de Catalunya
6 de setembre de 2012
 
 
 
 
 
Declaración del Comitè Executiu del Partit dels i  les  Comunistes de Catalunya ante el 11 de septiembre
Estamos sufriendo una crisis global del capitalismo, a la que Catalunya no puede sustraerse. Ha entrado en crisis un modelo que se demuestra incapaz de conseguir el bienestar de las personas y la libertad de los pueblos.
Los comunistas y las comunistas catalanes aspiramos a una Catalunya plenamente libre, una Catalunya Nación entendida como la aspiración soberana de la mayoría de nuestro pueblo, y queremos construir este anhelo basándonos en las aspiraciones de las clases trabajadoras y populares.
Nuestro concepto de identidad nacional es muy diferente del de la burguesía conservadora, Catalunya 'es', en la medida en que preservamos la cohesión social y desarrollamos el poder popular plenamente democrático.
Algunos de los aspectos centrales de la posición del PCC sobre la cuestión nacional son plenamente vigentes en el debate de este 11 de Septiembre del 2012.

Si planteamos y defendemos la hegemonía de la clase trabajadora, ésta no se podrá conseguir sin la incorporación plena del catalanismo popular para desarrollar un proyecto atractivo para el conjunto del pueblo de Cataluña, proyecto que de forma medular para nosotros es ocupado por las preocupaciones sociales y económicas.
La clase trabajadora se unifica y fortalece como clase al mismo tiempo que desarrolla la construcción nacional bajo un paraguas popular, democrático y participativo. Esta construcción puede dar a la nación una caracterización antiimperialista, no centralista, solidaria e internacionalista y con plena capacidad de relación entre iguales con otros pueblos de España, de Europa y del Mundo.
Nuestra visión de participación, o no, en un Estado propio o compartido está en función de la voluntad y los intereses de esa mayoría ciudadana que podemos expresar como pueblo en el que el centro participa la clase trabajadora, que debe expresar a medio y largo plazo un proyecto emancipatorio que va mucho más allá de los estados (ya sean el francés, el español o el catalán).

Nosotros queremos desarrollar el autogobierno de la nación catalana. Por dos motivos: el primero, porque tenemos el derecho democrático de hacerlo y, el segundo, porque objetivamente la clase trabajadora y con ella el pueblo de Catalunya han sufrido la opresión histórica que ha desarrollado la oligarquía terrateniente y centralista española y  que se  ha ido convirtiendo hoy en una oligarquía financiera, aliada con expresiones del tardo y neo franquismo, que tienen un proyecto conservador y centralista que ha hecho y hace todavía muchos pactos históricos con parte de la burguesía catalana.
Por tanto, el desarrollo de marcos de autogobierno es una forma de afrontar la lucha de clases en España, ya que nosotros defendemos este autogobierno bajo unos parámetros de profundización de la democracia política y social y objetivamente la lucha de los pueblos de España que aspiran a más autogobierno es aliada de las luchas sociales y económicas de la clase trabajadora española y del conjunto de los pueblos de España.
 
 
Comitè Executiu
Partit dels i les Comunistes de Catalunya
6 de setembre de 2012

Etiquetes de comentaris: