Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


divendres, 24 de setembre del 2010

Declaració del PCC sobre la Vaga General


 
EL PCC CRIDA ELS I LES MILITANTS COMUNISTES A PARTICIPAR ACTIVAMENT A LA VAGA GENERAL DEL 29-S CONVOCADA PEL SINDICALISME DE CLASSE

Hi ha moltes raons per fer vaga el 29 de Setembre. Els sindicats de classe CCOO i UGT i d’altres organitzacions sindicals han proposat una resposta de lluita i mobilització per fer front a les polítiques econòmiques del Govern del PSOE, per rectificar la Reforma Laboral, la congelació de les pensions, la retallada de sous dels empleats públics i la retallada de les polítiques socials i de la inversió pública tan necessàries per revifar l’economia.

En aquestes polítiques econòmiques neoliberals i de dretes coincideix la direcció PSOE amb CiU i el PP, consisteixen en fer pagar la crisi als que no l’han creada, als treballadors, treballadores i altres sectors populars del nostre país. El capitalisme és responsable i utilitza els mercats per dur a terme les decisions de grups oligàrquics no democràtics que pretenen acumular més i més poder i diners.

Si no fem vaga, si no plantegem una lluita de protecció dels nostres drets, unes altres mesures antisocials aniran caient de mica en mica proposades pel govern i la patronal, allargar l’edat de jubilació, dificultar el cobrament de les pensions, proposar copagament a la sanitat i d’altres serveis públics, i anar retallant la protecció social i els sous i drets laborals.

La vaga significarà un canvi de tendència, enfortir la idea que els treballadors i treballadores tenen interesos comuns i que han d’organitzar col·lectivament la seva lluita. La Vaga servirà per enfortir altres lluites futures ja que haurem de seguir organitzant-nos i lluitant en el futur per fer valdre els nostres drets.

El PCC crida els i les militants comunistes a acabar d’organitzar la vaga i el 29-S fer-la, a treballar per l’èxit d’aquesta participant activament als piquets informatius.
El PCC crida a estendre a centres de treball, estudi i barris les raons d’aquesta.
El PCC crida els comunistes i la gent d’esquerres a treballar al costat i amb els i les sindicalistes, amb els treballadors, amb el nostre poble, per realitzar una resposta de lluita i mobilització a les polítiques antisocials i de dretes.

VISCA LA CLASSE TREBALLADORA
VISCA LA VAGA GENERAL

EL PCC HACE UN LLAMAMIENTO A LOS Y LAS MILITANTES      COMUNISTAS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA HUELGA GENERAL DEL 29-S CONVOCADA POR EL SINDICALISMO DE CLASE

Hay muchas razones para hacer huelga el 29 de Septiembre. Los sindicatos de clase CCOO y UGT y otras organizaciones sindicales han propuesto una respuesta de lucha y movilización para hacer frente a las políticas económicas del Gobierno del PSOE, para rectificar la Reforma Laboral, la congelación de las pensiones, el recorte de sueldos de los empleados públicos y el recorte de las políticas sociales y de la inversión pública tan necesarias para reavivar la economía.

En estas políticas económicas neoliberales y de derechas coincide la direcció del PSOE con CiU y el PP, y consisten en hacer pagar la crisis a los que no la han creado, los trabajadores, trabajadoras y otros sectores populares de nuestro país. El capitalismo es responsable y utiliza los mercados para llevar a cabo las decisiones de grupos oligárquicos no democráticos que pretenden acumular más y más poder y dinero.

Si no hacemos huelga, si no planteamos una lucha de protección de nuestros derechos, otras medidas antisociales irán cayendo poco a poco propuestas por el gobierno y la patronal, como alargar la edad de jubilación, dificultar el cobro de las pensiones, proponer copago en la sanidad y otros servicios públicos e ir recortando la protección social y los sueldos y derechos laborales.

La huelga, en cambio, significará un cambio de tendencia, fortalecer la idea de que los trabajadores y trabajadoras tienen intereses comunes y que deben organizar colectivamente su lucha. La Huelga servirá para reforzar otras luchas futuras, ya que deberemos seguir organizándonos y luchando en el futuro para hacer valer nuestros derechos.

El PCC llama a los y las militantes comunistas a acabar de organizar la huelga y el 29-S hacerla, a trabajar por el éxito de ésta participando activamente en los piquetes informativos.
El PCC hace un llamamiento a extender a centros de trabajo, estudio y barrios las razones de la misma.
El PCC hace un llamamiento a los comunistas y la gente de izquierdas a trabajar codo con codo con los y las sindicalistas, con los trabajadores, con nuestro pueblo, para realizar una respuesta de lucha y movilización a las políticas antisociales y de derechas.

VIVA LA CLASE TRABAJADORA
   VIVA LA HUELGA GENERAL

Etiquetes de comentaris: